แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 28
เริ่มวิ่งกันวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562

 

กลับมาอีกครั้ง!! เตรียมตัวให้พร้อม ซ้อมกันมาให้ดี แล้วมาพบกัน 
...❤️ ที่เดิม บนเนินที่เธอเคยมาวิ่งข้างๆ ฉัน... ❤️

 

** เพิ่มเติมนะคะ สำหรับฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน
และไมโครมาราธอน(ประชาชนทั่วไป) ใช้ระบบชิปในการจับเวลา
ไม่รับเพิ่มหน้างานเน้อจ้าว!!!!

แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 28
เริ่มวิ่งกันวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562

 

กลับมาอีกครั้ง!! เตรียมตัวให้พร้อม ซ้อมกันมาให้ดี แล้วมาพบกัน 
...❤️ ที่เดิม บนเนินที่เธอเคยมาวิ่งข้างๆ ฉัน... ❤️

 

** เพิ่มเติมนะคะ สำหรับฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน
และไมโครมาราธอน(ประชาชนทั่วไป) ใช้ระบบชิปในการจับเวลา
ไม่รับเพิ่มหน้างานเน้อจ้าว!!!!